Em hãy cho biết: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Nêu nội dung của các quyền đó? Công dân phải làm những gì để thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản?

ThiếuTrung bìnhĐượcTốtTuyệt vời (Chưa có đánh giá)
Loading ... Loading ...
Hãy Chia sẻ bình luận (comment) nếu tài liệu có ích. Thanks!.
Trong lúc biên soạn, sưu tầm có thể còn thiếu xót, nếu bạn có đáp án tài liệu chuẩn xác hơn hay có hướng xây dựng bài tài liệu tham khảo này tốt hơn hãy Gửi đáp án qua mục "Gửi Phản Hồi" phía dưới.
Ghi rõ nguồn "tailieuthituyen.com" khi phát hành lại thông tin website.
Vui lòng +1 click quảng cáo bên dưới để ủng hộ website ngày càng phát triển nhé!

--------------------------------------------------

Ý 1
Khái niệm, nội dung của 3 quyền:
* Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt
nếu như không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện
Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
- Nội dung: Không một ai dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam giữ
người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ.
Trong một số trường hợp cần thiết phải bắt, giam giữ người thì cán bộ nhà nước
có thẩm quyền phải tuân theo những trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
* Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
của công dân: Công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức
khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm; Không ai được xâm phạm tới tính
mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
- Nội dung:
+ Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Pháp luật
quy định không ai được đánh người, nghiêm cấm hành vi xâm phạm tới tính
mạng của người khác như: Giết người, đe dọa giết người, làm chết người.
+ Không ai được xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác.
* Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân: Chỗ ở của công dân được
nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác
nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho
phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được
khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng
không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp
luật quy định.
- Nội dung:
+ Cá nhân, tổ chức tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của
công dân là vi phạm pháp luật. Về nguyên tắc không ai được tự tiện vào chỗ ở
của người khác.
+Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật cho phép mới
được khám xét chỗ ở của người khác, tuy nhiên cũng không được khám xét tùy
tiện mà phải tuân theo những trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Ý 2
Trách nhiệm của công dân:
- Công dân phải học tập, tìm hiểu để nắm được các quyền tự do cơ bản của
mình, biết phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật để bảo
vệ mình, người xung quanh.
- Biết phê phán, đấu tranh trước những việc làm sai trái vi phạm các quyền tự do
cơ bản của công dân.
- Tích cực tham gia giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người,
khám xét chỗ ở trong trường hợp được pháp luật cho phép.
- Tự rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để sống văn minh tôn trọng
pháp luật, tự giác tuân thủ pháp luật của nhà nước, tôn trọng quyền tự do cơ bản
của người khác.

 dong gop cau hoi   

Chia sẻ bình luận

comments