Hãy chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam.

ThiếuTrung bìnhĐượcTốtTuyệt vời (Chưa có đánh giá)
Loading ... Loading ...
Hãy Chia sẻ bình luận (comment) nếu tài liệu có ích. Thanks!.
Trong lúc biên soạn, sưu tầm có thể còn thiếu xót, nếu bạn có đáp án tài liệu chuẩn xác hơn hay có hướng xây dựng bài tài liệu tham khảo này tốt hơn hãy Gửi đáp án qua mục "Gửi Phản Hồi" phía dưới.
Ghi rõ nguồn "tailieuthituyen.com" khi phát hành lại thông tin website.
Vui lòng +1 click quảng cáo bên dưới để ủng hộ website ngày càng phát triển nhé!

--------------------------------------------------

- Sau Cách mạng tháng Mười Nga 1917, Đảng Cộng sản được thành lập
ở nhiều nước. Quốc tế Cộng sản…, phong trào cách mạng châu Á…
- Từ cuối thế kỉ XIX đến trước 1930, phong trào giải phóng dân tộc
“dường như trong đêm tối không có đường ra”, khủng hoảng về đường
lối và giai cấp lãnh đạo.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã khẳng định ưu thế lãnh đạo của
mình trong tương quan lực lượng giữa các giai cấp trong xã hội Việt
Nam :
+ Giai cấp phong kiến lỗi thời, sự thất bại của phong trào Cần Vương đã
đánh dấu sự thất bại của ngọn cờ cứu nước phong kiến.
+ Giai cấp tư sản nhỏ yếu, bạc nhược… Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất
bại đã chứng tỏ sự phá sản của đuờng lối cứu nước theo khuynh hướng
dân chủ tư sản.
+ Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản và là giai
cấp tiên tiến. Phong trào công nhân có bước phát triển mạnh mẽ.
- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh
dân tộc và cuộc đấu tranh giai cấp, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
trong những năm 20 của thế kỉ XX. Như vậy, Đảng ta ra đời từ sự chuẩn
bị chu đáo về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo phong trào cách
mạng 1930 – 1931, trở thành giai cấp nắm quyền lãnh đạo cách mạng
Việt Nam

 dong gop cau hoi   

Chia sẻ bình luận

comments