Phân tích bản chất, vai trò của pháp luật của nhà nước ta?

ThiếuTrung bìnhĐượcTốtTuyệt vời (Chưa có đánh giá)
Loading ... Loading ...
Hãy Chia sẻ bình luận (comment) nếu tài liệu có ích. Thanks!.
Trong lúc biên soạn, sưu tầm có thể còn thiếu xót, nếu bạn có đáp án tài liệu chuẩn xác hơn hay có hướng xây dựng bài tài liệu tham khảo này tốt hơn hãy Gửi đáp án qua mục "Gửi Phản Hồi" phía dưới.
Ghi rõ nguồn "tailieuthituyen.com" khi phát hành lại thông tin website.
Vui lòng +1 click quảng cáo bên dưới để ủng hộ website ngày càng phát triển nhé!

--------------------------------------------------

Đáp án:

1. Định nghĩa pháp luật.

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà nước bàn hành, thừa nhận và đảm bảo thực hiện.

- Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.

- Pháp luật là người tố điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm tạo ra trật tự, ổn định xã hội.

2. Bản chất của Pháp luật nhà nước ta.

- Bản chất của nhà nước quyết định bản chất của pháp luật.

Mà: Bản chất của nhà nước Việt Nam là: Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

® Pháp luật nhà nước ta xét về bản chất là Pháp luật XHCN, thể hiện ý chí của: giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc.

Bảo vệ lợi lích của các tầng lớp nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lợi ích của các giai cấp, tầng lớp này cơ bản là thống nhất với nhau, đều có mục đích chung là xây dựng đất nước giàu mạnh thực hiện xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Vai trò của pháp luật.

(1). Với Đảng: pháp luật là công cụ thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Vì:

- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những nhân tố có tính quyết định đến sự nghiệp của cách mạng Việt Nam trong công cuộc bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước.

- Đảng thực hiện sự lãnh đạo bằng cách đề ra những đường lối, chủ trương, chính sách dựa trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiến.

- Để những đường lối, chủ trương, chính sách đó thành hiện thực phải thông qua nhà nước ® nhà nước thể chế hóa chúng thành pháp luật, mang tính chất bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan.

® Thực hiện pháp luật chính là thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

(2). Với nhân dân: pháp luật là công cụ hữu hiệu để thực hiện quyền làm chủ của nhà nước lao động.

Vì: – Pháp luật là cơ sở để nhân dân dựa vào đó thực hiện quyền lực của mình.

- Pháp luật ghi nhận các quyền tự do, dân chủ của nhân dân trong mọi mặt đời sống xã hội.

® Dựa vào pháp luật, nhân dân tham gia quản lý nhà nước, thực hiện giám sát hoạt động của nhà nước.

(3) Với nhà nước: là công cụ quản lý của nhà nước.

- Nhà nước sử dụng pháp luật để tổ chức và hoạt động, ghi nhận về mặt pháp lý trách nhiệm của nhà nước với xã hội, cá nhân. Phương tiện quản lý, điều hành mọi lĩnh vực của xã hội như: kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng.

- Cụ thể là: Pháp luật giúp quản lý những vấn đề quan trọng của kinh tế. Giúp xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Là phương tiện để giáo dục mọi người góp phần tạo dựng những quan hệ mới, định hướng cho các quan hệ phát triển.

 dong gop cau hoi   

Chia sẻ bình luận

comments